Imprint 1:1

4817 PRINTY DATER, SLOVAK VERSION/MA

Common price: € 24,8
Your price: 23,1 €
Self-inking plastic stamp. Optional text preceding date. Height of types: 3,8 mm.
Imprint: ZAPLATENÉ 12-08-2005
Other texts: DOŠLO DŇA, ZAÚČTOVANÉ, VYBRANÉ DŇA, VLOŽENÉ DŇA, FAKTUROVANÉ, @-MAIL DŇA, INVENTÚRA, OBJEDNANÉ, ODOSLANÉ, UPOMIENKA, VYBAVENÉ DŇA.
Generating imprint and adding to cart.
Please wait...
Generating imprint and saving the design.
Please wait...